's-Hertogen-
bosch
       
    Drunen
       
    Oosterhout
       

4/5


  Oosterhout
 
   

Project:

Opdrachtgever

Uitgevoerde werkzaamheden:

Bredeschool – Oosterhout

Bouwbedrijf PBO – Rosmalen

Schilderwerken
Plaatsen en leveren beglazing en ventilatieroosters
Wandbekleding